1

Renovering av skolen

Det er vedtatt å rehabilitere Skistua skole i 2018. Kommunen har sendt ut anbudsinnbydelse til interesserte entreprenører, og i løpet av kort tid vil entreprenør velges.

Les mer …

Elevrådet 2017-18

Torsdag fikk vi for første gang se årets elevråd samlet på scenen.

Les mer …

Kreativt Kvarter

Torsdag 23. november hadde 7. trinn kreativt kvarter. Det ble en stormende suksess!

Les mer …

Ranselpost - Svømming

Foreldre og foresatte med elever på skistua skole.

Les mer …

Alle har en psykisk helse!

10.oktober er det verdensdagen for psykisk helse. I den forbinnelse handler ukens Foreldrepuls om psykisk helse.

Les mer …

Konsentrasjon

Å kunne konsentrere seg og holde oppmerksomheten er helt nødvendig når vi skal lære noe nytt. En ny artikkel fra Foreldrepulsen finner du her.

Les mer …

Prøver og kartlegginger

Ukens tema er aktuelt viktig og omdiskutert. Vi håper artikkelen kan skape forståelse og innsikt.

Les mer …

Leksehjelp

Ukens artikkel gir råd om god leksehjelp på alle trinn i grunnskolen.

Les mer …

Nulltoleranse mot mobbing!

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter elevene har til et trygt og godt skolemiljø.

Les mer …