1

Foreldrepulsen

Denne gangen har vi samlet 4 artikler i en sak! FYSAK, Tilpasset opplæring, Hodelus og Lese med apper er sakene vi ser nærmere på.

Les mer …

Julegudstjeneste 2016

Skistua skole har som tradisjon å gå til Fredskapellet i løpet av siste skoleuke før jul. De som ikke skal delta, får eget opplegg på skola.

Les mer …

Innskriving av nye førsteklassinger

foregår på skolebiblioteket (1.etg), torsdag 17.11. mellom kl 14.00-17.00. Neste års førsteklassinger med foreldre ønskes velkommen!

KOM OG BLI'ME, DU E' GOD NOK!

Gjennom hele uke 45 har alle klassetrinn ved Skistua skole jobbet med temaet "God nok". 

Les mer …

Problemer med synet?

Nedsatt syn kan være opphav til flere utfordringer og frustrasjoner i skolehverdagen. Les om noen symptomer bør være oppmerksom på.

Les mer …

VI E' GO' NOK!

Årets kampanjeuke ble sparket igang her om dagen. Temaet er GO'NOK!

Les mer …

Snakk om seksualitet

Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet. 

Les mer …

Dansens historie på 7.trinn

Det ble ingen tango for to når 7. trinn underholdt med dans på Kreativt kvarter. 

Les mer …

Brannøvelse

Det var stor spenning blant elevene når årets første brannøvelse skulle gjennomføres.

Les mer …