1

Bilder på hjemmesida

Det er lov å reservere seg mot at elevene er avbildet på hjemmesida vår.

Les mer …

Stasjonsarbeid på 1.trinn

Èn gang i uka har 1.trinnet stasjonsarbeid. Da er elevene inndelt i fire grupper som jobber med ulike fag og mål.

Les mer …

Skolejoggen

17.september arrangerer vi skolejoggen!

Les mer …

Nasjonale prøver

 5.trinn skal i løpet av oktober gjennom 3 nasjonale prøver. Mer informasjon om prøvene finner dere her. 

Les mer …

2.trinnet i "bunkersen"

I forbindelse med temaet "Lys", hadde 2.trinnet en spennende opplevelse i en av bunkerne i nærheten av skolen.

Les mer …

Trivselsledere infobrev

 Nå kjører vi i gang med en ny gruppe Trivselsledere. Her finner dere informasjon om hva trivselslederne gjør.

 

 

Les mer …