1

Strålende rallarspill

Tre forestillinger - fulle hus. Kontaktlærer Alf Bjørge Jenssen er stolt som en hane etter 4.trinnets VU-forestilling, Rallarspillet.

Les mer …

Undersøkelse om mobbing

I løpet av neste uke gjennomføres spørreundersøkelsen knyttet til Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd.

Les mer …

Avslørte annonseprisene

Christoffer og Petter tilhører markedsavdelingen i skoleavisen Perspektiv. Jobben deres er å få inn mest mulig annonsekroner til klassekassen. 

Les mer …