1

La barna lage mat!​

De fleste barn synes det er gøy å lage mat. Ved kjøkkenbenken blir de kjent med ulike råvarer, utvikler smakssansen og utvider repertoaret for mat og matlaging. Og de kan være til god hjelp i hverdagen! Les hele artikkelen her.

Olweusundersøkelsen 2016

Årets Olweusundersøkelse ble gjennomført i uke 17, og resultatene ble framlagt for skolens lærere i uke 18. Resultatene er offentlige og lenke til resultatene finnes her.

Les mer …

Snart 17.mai!

Nasjonaldagen står for døra, og Skistua skole kommer med litt informasjon om barnetoget og kafè på skola.

Les mer …

Lese- og skrivevansker​

Noen barn strever med å lære seg å lese og skrive. Dersom utviklingen går sent eller stopper opp, kan det tyde på at barnet har lese- og skrivevansker. Her kan du lese litt om hva det er, og hvilke kjennetegn du skal se etter. Les hele artikkelen.

Barn og angst

Angst og redsel er følelser som er kjent for oss alle. Det er naturens måte å få oss til å mobilisere ekstra på. For noen blir angsten en utfordring som styrer livsutfoldelse og reduserer livskvalitet. Les hele artikkelen.

Samarbeid mellom hjem og skole

FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, feirer 40 års jubileum i år. Nå finner du link til hjemmesidene til FUG i menyen på våre sider.

Les mer …

Hjelp barnet med planlegging​

Mange barn treng hjelp til å planlegge skolearbeidet. Da er det godt med foreldre som hjelper til å dele opp oppgavene i overkommelege bitar. Les hele artikkelen her.

Undersøkelse om mobbing

Som en del av Olweusprogrammet gjennomfører skolene nå en anonym kartlegging av mobbing blant elevene med Olweus’ spørreskjema om mobbing.

Les mer …

Foreldrepulsen

Det er en utfordring å sikre at foreldreinformasjonen på skolens nettside alltid er aktuell og relevant. Foreldrepulsen løser dette på en enkel måte.

Les mer …