1

Den gode trenden fortsetter

I fjor viste tallene en positiv nedgang med hensyn til mobbing blant elvene ved Skistua skole. I år fortsetter den gode trenden. - Vi har null-toleranse mot mobbing, sier rektor Jon Framnes.

Les mer …

Strålende rallarspill

Tre forestillinger - fulle hus. Kontaktlærer Alf Bjørge Jenssen er stolt som en hane etter 4.trinnets VU-forestilling, Rallarspillet.

Les mer …

Undersøkelse om mobbing

I løpet av neste uke gjennomføres spørreundersøkelsen knyttet til Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd.

Les mer …