1

Barn og angst

Angst og redsel er følelser som er kjent for oss alle. Det er naturens måte å få oss til å mobilisere ekstra på. For noen blir angsten en utfordring som styrer livsutfoldelse og reduserer livskvalitet. Les hele artikkelen.

Samarbeid mellom hjem og skole

FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, feirer 40 års jubileum i år. Nå finner du link til hjemmesidene til FUG i menyen på våre sider.

Les mer …

Hjelp barnet med planlegging​

Mange barn treng hjelp til å planlegge skolearbeidet. Da er det godt med foreldre som hjelper til å dele opp oppgavene i overkommelege bitar. Les hele artikkelen her.

Undersøkelse om mobbing

Som en del av Olweusprogrammet gjennomfører skolene nå en anonym kartlegging av mobbing blant elevene med Olweus’ spørreskjema om mobbing.

Les mer …

Hva er tilknytning?​

Barn trenger et nært og trygt forhold til de voksne rundt seg. Denne tilknytningen påvirker også relasjonen barnet har til andre mennesker i livet. Les hele artikkelen her.

Utelek

Skolebarna er en del ute i løpet av skoledagen. Utelek er et godt utgangspunkt for å være fysisk aktiv og dermed få bedre konsentrasjon og positive helseeffekter. Utemiljøet på skolen bør være tilrettelagt for variert lek og inspirere til ulike aktiviteter. Les hele artikkelen.

Foreldrepulsen

Det er en utfordring å sikre at foreldreinformasjonen på skolens nettside alltid er aktuell og relevant. Foreldrepulsen løser dette på en enkel måte.

Les mer …

Brannalarm på skolen

En teknisk feil på fyrrommet på skolen utløste brannalarmen i dag! Alle elever og lærere kom seg raskt ut og stilte opp i skolegården.

Les mer …

Se hva som skjer i Vinterfestuka!

Det skjer mye spennende på Skistua skole i Vinterfestuka! Se bildene her!

Les mer …