1

Alle har en psykisk helse!

10.oktober er det verdensdagen for psykisk helse. I den forbinnelse handler ukens Foreldrepuls om psykisk helse.

Les mer …

Konsentrasjon

Å kunne konsentrere seg og holde oppmerksomheten er helt nødvendig når vi skal lære noe nytt. En ny artikkel fra Foreldrepulsen finner du her.

Les mer …

Prøver og kartlegginger

Ukens tema er aktuelt viktig og omdiskutert. Vi håper artikkelen kan skape forståelse og innsikt.

Les mer …

Leksehjelp

Ukens artikkel gir råd om god leksehjelp på alle trinn i grunnskolen.

Les mer …

Nulltoleranse mot mobbing!

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter elevene har til et trygt og godt skolemiljø.

Les mer …

FAU – din kanal til skolen

Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldrene ved skolen. Les ukas artikkel fra Foreldrepulsen her.

Les mer …

Du er ditt barns forbilde

Barna gjør som vi gjør – ikke som vi sier. Les en ny spennende artikkel fra foreldrepulsen her!

Les mer …

Rettigheter og plikter

Endelig er vi igang med et nytt skoleår. ForeldrePulsen starter med et tema skolene er lovpålagt å informere om. Rettigheter og plikter. Så er det unnagjort:-)

Les mer …

Skoleferie/Skolestart

SFO holder stengt 3.-30.juli. Nytt skoleår starter mandag 21.august. 2.-7.trinn kl 8.30 - 11.00. Nye førsteklassinger starter kl 11.30.  GOD SOMMER!