1

Resultater Nasjonale prøver


Utdanningsdirektoratet offentliggjorde i dag resultatene fra årets nasjonale prøver (NP) i lesing, engelsk og regning.

Les mer …

Referat Brukerrådet

Torsdag 26.11.2015 var det duket for årets første brukrrådsmøte. Her finner dere referatet.

Les mer …

Julegudstjeneste

Skistua skole har som tradisjon å gå til Fredskapellet i løpet av siste skoleuke før jul. I år må elevene meldes på.

Les mer …

Sykling på skoleveien

Alle foreldre: Les denne informasjonen om sykling til/fra skolen!

Les mer …

Vennskapsuke 2015

Hver høst har Skistua skole ei "kampanjeuke" som omhandler vennskap, respekt, mobbing og inkludering.

Les mer …

FAU og brukerråd

Opplæringsloven krever at det skal være et foreldreutvalg og brukerråd på hver skole.

Les mer …

Den store refleksjakten

Den Store Refleksjakten går ut på at elevene leter fram nye og gamle reflekser hjemme, tar de med på skolen og teller dem i klasserommet.

Les mer …

Gratis svømmekurs!

På vegne av Narvik Røde Kors sender vi ut informasjon om GRATIS svømmekurs for barn på 2-4.trinn.

Les mer …

Takk for hjelpa!

Torsdag 24.9.15 klokken 17.00 hadde skolen invitert til dugnad i skolegården. Se bilder av resultatet.

Les mer …