1

Brannalarmen gikk!

Torsdag 19.1. gikk brannalarmen da snøstormen raste som verst. Men vi har ikke andre valg enn å evakuere, uansett vær.

Les mer …

PISA-undersøkelsen

PISA er en stor internasjonal skoleundersøkelse som gjennomføres jevnlig. Her kan du lese litt om resultatene fra undersøkelsen i 2015. Her kan du lese en artikkel om den.

Les mer …

Å hjelpe med leseleksene

Foreldrepulsen starter med det som kanskje kan være en god oppfordring og et godt nyttårsforsett - Leksehjelp.

Les mer …

Luciadagen

Svart senker natten seg...

Les mer …

Julegudstjeneste 2016

Skistua skole har som tradisjon å gå til Fredskapellet i løpet av siste skoleuke før jul. De som ikke skal delta, får eget opplegg på skola.

Les mer …

Innskriving av nye førsteklassinger

foregår på skolebiblioteket (1.etg), torsdag 17.11. mellom kl 14.00-17.00. Neste års førsteklassinger med foreldre ønskes velkommen!

KOM OG BLI'ME, DU E' GOD NOK!

Gjennom hele uke 45 har alle klassetrinn ved Skistua skole jobbet med temaet "God nok". 

Les mer …

Problemer med synet?

Nedsatt syn kan være opphav til flere utfordringer og frustrasjoner i skolehverdagen. Les om noen symptomer bør være oppmerksom på.

Les mer …

VI E' GO' NOK!

Årets kampanjeuke ble sparket igang her om dagen. Temaet er GO'NOK!

Les mer …