Denne siden vil bli videresendt til Skistua skole .